ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑ ตำแหน่ง นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๔ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์