ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒