ระบบรับสมัคร : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๓